ההתמחות שלנו

תחום ניהול הסיכונים ותכנון הפרישה הוא רחב מאוד וכולל היבטים רבים, הביטי מיסוי והיבטי ביטוח רבים. אנחנו מבקשים להתמקד ולדבר אתכם על תחום ספציפי מאוד הקשור לביטוח והוא נושא הסיעוד, תחום זה עובר שינויים רבים, ואתם וודאי מודעים לחלקם. ישנם פרסומים רבים מאוד בעניין, ובעקבות עליית תוחלת החיים ושיפורים טכנולוגיים רפואיים ישנה עלייה גדולה במספר חולי הסיעוד והתארכות תוחלת החיים שלהם, דבר זה יצר כתגובת שרשרת מספר דברים המטלטלים את המשק ואת ענף הסיעוד: ישנם ביטולים חד צדדיים של ביטוחים סיעודיים קבוצתיים לארגונים רבים במשק ישנו שינוי לרעה בתוכניות הביטוח וישנה עליית מחירים דרמטית עם השנים.

 

ביטוח סיעודי הוא ביטוח כלכלי ביסודו וחשוב להבינו לעומק כדי להתאים את התוכנית הנכונה לאדם על פי: גיל, שכר, עיסוק, מצב פיננסי, מצב בריאות, מצב משפחתי. ביטוח זה קשור באופן ישיר לתכנון פרישה כיוון שהוא כולל זכויות שנצברות ויחד עם יועצי ביטוח ומומחים אקטואריים בנינו מודל ייחודי עם תכניות סיעוד ללא תחרות במשק.

 

אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח בישראל ואנחנו גוף עצמאי שלא נמצא בבעלות אף חברה כך שאנחנו תמיד בצד של המבוטח ואין שום ניגוד עניינים ביננו . כמו כן אנחנו מייצגים את הלקוח בעת תביעה אל מול חברת הביטוח ומגבים זאת בחוות דעת מומחים מטעמנו כגון חוות דעת רפואיות ומשפטיות דבר שאין לו אח ורע בענף הביטוח.

מגן בריאות