מגן בריאות

כפי שידוע לכם חברי הארגון מבוטחים בביטוח חיים קבוצתי המשלם לבני משפחת החבר, במות המבוטח - 104,000 ₪ עד גיל 70, ו- 44,000 ₪ עד גיל 75.

הארגון, חרת על דגלו להוות רשת הביטחון השיקומית, החברתית והערכית לחברי הארגון ולכן השיג עבור החברים ועבור בני משפחותיהם תנאי הצטרפות בלעדיים הכוללים הנחות משמעותיות לביטוח חיים נוסף בפוליסה פרטית והצהרת בריאות מקוצרת ומקלה.

מדובר בצורך שעלה פעמים רבות מהשטח:

נכים רבים לא יכלו לרכוש פוליסת ביטוח חיים פרטית עקב מצב בריאותם, אחרים רכשו ביטוח חיים פרטי אך שילמו כסף רב על תוספות רפואיות יקרות.

לאחר תקופה ארוכה של משא ומתן מול 'הראל', בהובלת יו"ר הארגון, אנשי הכספים של הארגון והייעוץ המשפטי, נחתם הסכם המסדיר את ההטבות להם זכאים חברי הארגון ובני משפחותיהם.